Događaji:
    21K
    10K
    Štafeta 3x7K
    Fun Run 3K

Pravila & Regulations

Uputstvo za takmičare

Trkači dolaze u PREDSTARTNU ZONU
Trkači se presvlače u odgovarajućim šatorima i svoje stvari predaju volonterima u GARDEROBNOM PROSTORU. Volonteri preuzete stvari stavljaju u kese koje obeležavaju učesničkim brojem i odlažu ih. Trkače će njihove stvari čekati na istom mestu po završetku trke. Stvari preuzimaju na osnovu svog učesničkog broja. U predstartnoj zoni, takmičari mogu da koriste lekarsku pomoć i WC.
Svaki takmičar mora da nosi isključivo startni broj pod kojim je prijavljen – u suprotnom biće diskvalifikovan. Takmičarski broj obavezno stavite na grudi.
Svi učesnici polumaratona moraju biti u ZONI STARTA 15 min prije starta. Pri zauzimanju startne pozicije elitni takmičari stoje neposredno iza linije starta, a svi ostali iza „živog zida“.
Trkači su dužni da prate uputstva spikera i sudija na startu. Trkači koji svojim ponašanjem narušavaju raspored i red na startu biće udaljeni sa starta i diskvalifikovani.
Zvuk sirene označava start trke.
Svi takmičari moraju da prođu kontrolna mesta (check points) na stazi. Ukoliko takmičar iz bilo kog razloga nije evidentiran na ovim kontrolnim mestima – gubi plasman i rezultat.

Startni paket
Basic: Broj, Čip, Medalja, Okrepa;
Cijena: do 31.Januara 20 KM , do 15.Marta 30 KM
Runner: Broj, Čip, Medalja, Okrepa, Funkcionalna majica;
Cijena: do 1.Decembra 30 KM, do 15.Februara 40 KM, Do 15.Marta 50 KM
Pro: Broj, Čip, Medalja, Okrepa, Funkcionalna majica, T Shirt, Ruksak
Cijena: do 1.Decembra 60 KM, 15.Februara 80 KM, do 15.Marta 100 KM
Cijena paketa se računa po datumu uplate

Vremenski limit za polumaratonsku trku je 3 časa
Trkači koji odustanu mogu se obratiti najbližoj lekarskoj službi ili osoblju na okrepnim stanicama i da tu sačekaju prevoz do predstartne zone, ili do zdravstvene ustanove (u slučaju potrebe).
Po izlasku iz levka svim učesnicima su na raspolaganju okrepa, medicinska pomoć i WC.
Za eventualne žalbe i prigovore na regularnost takmičenja, trkači se obraćaju glavnom sudiji u cilju, plaćaju taksu od 20KM (za strane takmičare 10 EUR) i popunjavaju poseban obrazac. Novac se ne vraća u slučaju da Vrhovna sudijska komisija utvrdi da je žalba neosnovana. Za usvojene žalbe novac se vraća.
Proglašenje prva tri takmičara u apsolutnom plasmanu u polumaratonu i maratonu (M i Ž) će se održati na bini u cilju
Učesnik svojim startom prihvata pravila takmičenja, snosi odgovrnost za sebe, organizator ne snosi odgovrnost za zdravlje takmičara, te eventualne povrede takmičara nastale od samog sebe ili drugih lica.
Nagradni fond će biti objavljen do 20.Januara.
Kontakt email: hercegovinats@gmail.com
Transport trkača i opreme je organizovan sa lokacije starta do cilja i obrnuto.


Bosnian