Udruženje ‘KA plus’ u saradnji sa općinom Kakanj, JU KSC Kakanj,  i našim spozorima Vas poziva na

IV NOĆNU ULIČNU UTRKA ”KAKANJ ZA 5”

 

Generalni sponzor utrke i ove godine je najbolji market u gradu ”Crvena Jabuka”. Za tehničku pomoć u organizaciji utrke tu je sjajni GB3 tim.

Opis: Ulična utrka na 5.000 m.
Organizator: Udruženje ‘KA plus’ Kakanj kakanjza5@gmail.com
Datum i vrijeme: Subota, 07. avgust 2020 u 20:00 sati
Prijava i registracija: Putem prijavnog linka za prijavu https://app.gb3timing.com/4_nocna_ulicna_utrka_kakanj_za_5/reg
Kotizacija: 15 KM
Kotizacija obuhvaća: unikatnu dizajnersku finišersku medalju, GB3 majicu, osvježenje
Prijava je važeća nakon uplate startnine.
Utrka je limitirana na 400 sudionika. Organizator će po prijavi tolikog broja učesnika a zatvoriti prijave i prije naznačenih rokova.
Uplata startnine možete izvršiti uplatom na račun:
Udruženje ‘Ka plus’ Kakanj
A.Izetbegovica Niz C 72 240 Kakanj
Žiro račun: 1610000215310038 Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
Svrha plaćanja: upisati ime i prezime takmičara pa KAKANJ ZA 5 (npr. Tuka Amel KAKANJ ZA 5)
NAPOMENA: Ukoliko se uplata vrši za više takmičara, molimo da se u polju ‘svrha uplate’ navedu njihova imena ili da se potvrda uplate i popis učesnika pošalju na kakanjza5@gmail.com
Uplata se može izvršiti i u prostorijama udruženja

Trasa staze: Utrka se trči kroz centar grada.
Pravo nastupa
Na utrci mogu nastupiti svi koji na dan utrke imaju navršenih 10 godina. Maloljetne osobe mogu nastupiti uz prethodno odobrenje roditelja. Osobe mlađe od 10 godina, smiju nastupiti uz odobrenje roditelja i liječnika. Osobe mlađe od 8 godina ne smiju nastupiti na utrci.
Prijavom na utrku učesnik je suglasan da organizator smije koristiti fotografije nastale za vrijeme, neposredno prije i poslije utrke za svoje interne potrebe i potrebe promocije događaja. Natjecatelj je suglasan da organizator smije koristiti njegove osobne podatke za internu komunikaciju i u promocijske svrhe organizatora.
Kategorije
Muška i ženska kategorija.
Nagrade:
Novčane nagrade u muškoj i ženskoj konkurenciji za I, II i III mjesto.
Te simbolične nagrade za najmlađeg i najstarijeg finišera.
Limit utrke je 60 minuta.

Naknadno će biti objavljene informacije o preuzimanju startnih paketa, svlačionicama i raspoloživom parkingu.

VAŽNO JE ZNATI!!!

Svaki takmičar svojom prijavom direktno je saglasan da se na utrci takmiči na vlastitu odgovornost (uz pratnju liječničke pomoći i osiguranje policije), da je upoznat s pravilima i propisima utrke kojih će se pridržavati, te da je upoznat s mogućim rizicima koje ovo takmičenje sadrži. Svojom prijavom takmičar se odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora trke bilo prema takmičarima ili trećim licima. Svojom prijavom takmičar potvrđuje da je zdravstveno sposoban i u odgovarajućoj psiho-fizičkoj kondiciji primjerenoj za ovakvu vrstu takmičenja.

Napomena: Organizator zadržava pravo promjene termina utrke u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.

Bosnian